Downloads  |  News  |  Service  |  Join Us  |  Contact Us  |  中文


    Guangzhou
    020-81003048

    Shanghai
    021-53751711

    Beijing
    010-88144778

    Contact Us

    Contact Us

    Guangzhou General Commercial Department:
    ADD:106, No. 17, Yuju Street, Huadi Avenue, Guangzhou
    TEL:020-81003048,81003148,81003248,81003428
    FAX:81003408
    Mobile:13302277022
     
    E-mail:weipu@weipu.cn
    Zip:510380
     
    Shanghai General Commercial Department:
    ADD:Room 1401, Zhongtai Building, No. 218, Xinzha Road, Huangpu District, Shanghai
    TEL:021-53751711、63594156、63594147、53751710
      021-63220712
    FAX:021-63594235、53751711
    E-mail:shanghai@weipu.cn
    Zip:200003

    Beijing General Commercial Department:
    ADD:No. 39-16, Rose Garden, Landianchang South Road, Haidian District, Beijing
    TEL:010-88144778 、88151416、57253998、57275261
    Mobile:13520629953
    E-mail:beijing@weipu.cn
    Zip:100036

    SERVICE LINE:
    Guangzhou:020-81003048
    Shanghai:021-53751711
    Beijing:010-88144778